Inplastare

  • Inplastare Pomi HS 100

    Inplastare Pomi HS 100 är en av marknadens mest effektiva inplastare för småbalar!
  • Inplastare Pomi Wrap

    Inplastare Pomi Wrap används främst för att plasta in storbalar av halm, men kan även plasta in alla sorters fyrkantsbalar upp till 1,35 m och rundbalar upp till 1,8 m.
 
BESTÄLL KATALOGEN FÖR 2017