Finger- & Häckklippare

  • Finger- och häckklippare GreenTec HL

    Finger- & Häckklippare GreenTec HL ger möjlighet att flytta drivningen längs hela klippbalken. Detta gör att häcksaxen kan användas exempelvis bakom staket.
  • Finger- och häckklippare GreenTec HX

    Finger- & Häckklippare GreenTec HX 170 - 270 är mycket kraftiga och effektiva fingerklippare för beskärning av träd och buskar.
 
BESTÄLL KATALOGEN FÖR 2017