Grensåg

  • Grensåg GreenTec LRS 1402-1601

    Mycket starka och effektiva grensågar med fyra sågklingor för sågning av träd och buskar. Grenar upp till 12 centimeters tjocklek sågas.
  • Grensåg GreenTec LRS 2002-2401

    Mycket starka och effektiva grensågar med fyra sågklingor för sågning av träd och buskar. Grenar upp till 20 centimeters tjocklek sågas.
 
BESTÄLL KATALOGEN FÖR 2017