Slaghack Hydraulisk drivning

  • Slaghack GreenTec FM Park

    Slaghackarna FM 16 Park och FM 18 Park med hydraulisk drivning är tillverkad i hög stålkvalitet och är speciellt anpassade för frontmontage på mindre redskapsbärare och lastmaskiner.
  • Slaghack Spearhead Trident 2000-2800HD

    Trident HD slaghack med hydraulisk drivning fyller många professionella behov tack vare sin robusta uppbyggnad, dessutom ger den perfekt finish med lågt effektbehov.
  • Slaghack Spearhead Trident Park

    Trident Park serien med hydraulisk drivning är speciellt utvecklad till underhåll av parkanläggningar, idrottsplatser och andra grönområden.
 
BESTÄLL KATALOGEN FÖR 2017