Hur är Knivsystemet uppbyggt på RC och RM häckklippare? 

De är utrustade med det unikt uppbyggda patenterade dubbla knivsystemet med totalt 18 knivblad som klipper, hackar och finfördelar materialet i samma moment. Det klippta materialet stannar i häckarna och behöver inte transporteras bort. Knivsystemet består av tre överlappande rotorer med 6 knivblad vardera som drivs med en hydraulmotor samt driver Power remmar.

Knivarna på varje rotor monteras på två olika nivåer, 3 knivar på en höjd och de andra 3 knivarna på en annan höjd. Fördelen med denna uppbyggnation bidrar till bättre finfördelning och ett snyggare snitt. 

- Läs mer om våra armklipparedskap
Häckklippare monterad på armklippare Scorpion. Visar på avstånd hur det patenterade dubbla knivsystemet är uppbyggt.
Inzoomad på det dubbla knivsystemet med totalt 6 knivblad på två olika höjder.