Diagonalplog

  • Diagonalplog Ysta SSV 17-25

    Diagonalplog för mindre lastare och kompakttraktorer. Snöbladet är perfekt för snöröjning vid parkeringar, trottoarer, mindre vägar och parker.
  • Diagonalplog Ysta SSV 32-37

    Diagonalplog YSTA SSV 32-37 för större lastare och traktorer och är lämplig till fastighetsägare, entreprenörer, kommuner med flera som har behov av snöröjning av stora mängder snö på parkeringar, industriområden och vägar.
 
BESTÄLL KATALOGEN FÖR 2017