Om oss > 

Välkommen till Ystamaskiner - maskiner för yrkesfolk

YstaMaskiner AB importerar, tillverkar och marknadsför några av marknadens starkaste varumärken inom entreprenad, grönytor och lantbruks för maskiner/redskap. Våra kunder är främst lantbruk, entreprenadföretag och maskinstationer. Återkommande beställare är också kommuner, landsting och statliga företag.
 
Vårt sortiment marknadsförs via ett rikstäckande nätverk av utvalda återförsäljare. Ofta levereras produkterna direkt från vårt lager i Ystad. För att ytterligare minska leveranstiden sker dock allt fler leveranser direkt från tillverkare till slutkund. Förutom en genomgående hög kvalitet på vårt maskinsortiment garanterar vi en god servicenivå och reservdelsförsörjning. Vårt logistikcenter i Ystad lagerför de vanligaste reservdelarna till våra maskiner och garanterar korta leveranstider, även direkt från tillverkaren vid behov.
 
Företaget bildades 1853 och är baserat i Ystad.
 
Några exempel på varumärken vi representerar är: Suire, GreenTec, GT Bunning, Michaelis och vårt eget märke Ysta´. 

Leveransvillkor

Teknisk data och vikter kan avvika, men är angivna så nära verkligheten som möjligt. Rätt till konstruktions ändringar förbehålles. Leverans sker fritt Ystad och enligt leveransvillkor NL 17
 
Lagen om transport och körning på allmän väg skall följas. Kom ihåg lampor och varningstriangel. Vid breda transporter använd transporthjul.
 
YstaMaskiner AB behåller äganderätten på maskinen fram tills hela fakturabeloppet är betalt. 
 

Garanti

Reservdelar tas endast i retur efter överenskommelse och krediteras med 20 procents returavgift. Delarna skall returneras fritt oss. Garantiarbete får endast göras efter överenskommelse med vår serviceavdelning. Garantianspråk skall insändas på YstaMaskiners reklamationsrapport senast 30 dagar efter utfört arbete.
 
Arbetstiden krediteras till fastställd timkostnad. Hydraulik, slagor, kilrem och växellådsolja omfattas ej av garantin. Används icke original reservdelar bortfaller YstaMaskiners produktansvar och vidare reklamationsrätt. Reklamerade delar skall, om ej annat överenskommes, returneras fraktfritt senast 30 dagar efter utskiftning. Garantitiden är 12 månader räknat från leveransdagen.