KÄTTINGHUVUD

Professionellt kättinghuvud från GreenTec


Kättinghuvud RX från GreenTec är ett klipphuvud för extrema förhållanden med mycket sten och grövre sly. Kättinghuvud RX är uppbyggd i STRENX-plåt för extra styrka och lägre vikt och finns med HD knivar eller kedjor, finns som tillval med kedjemagasin för 13 mm kedja. Kättinghuvud RX kan med fördel monteras på de flesta bärare.

Professionellt kättinghuvud från GreenTec. 

Kättinghuvud GT från GreenTec är ett klipphuvud för extrema förhållanden med mycket sten och grövre sly. Kättinghuvud GT är invändigt klätt med HARDOX-plåt för extra tålighet och har magasin för 10 mm och 13 mm kedja. Kättinghuvud GT kan med fördel monteras på de flesta bärare.