Ännu en GT Bunning Stallgödselspridare levererad.

Fredrik Lidberg från YstaMaskiner har levererat en GT Bunning Stallsgödselspridare till Robin Johansson som driver Träslövs Maskinstation.
 
Fredrik Lidberg från YstaMaskiner har levererat en ny GT Bunning Stallsgödselspridare till Robin Johansson som driver Träslövs Maskinstation.

Robin var endast 19 år när han 2011 köpte sin första stallgödselspridare en GT Bunning ST-130 MK4 med stående valsar och en extra baklucka så att man kan sprida all sort gödsel, kalk etc, se foto nedan.

Robin fick många frågor om vågceller. Kunderna efterfrågade en spridare med vågceller så att man kan sprida mer exakt. Speciellt till kalk och hönsgödsel.

Då Robin redan hade en GT Bunning spridare kontaktade han oss och frågade hur långt vi kommit med vågceller. Han fick reda på att vi har ett vågcellssytem Isocan som väger vikten var 5 sekund man kan ställa in spridaren på t.ex. 5 ton per hektar, ställa in systemet på auto och bara köra. Man kan även få kartor/styrfiler som berättar mer exakt hur mycket som skall spridas på ett fält, det kan skilja flera ton beroende på vilken del av fältet man skall sprida.

En annan viktig sak som gjorde valet lätt att köpa en ny spridare från YstaMaskiner och GT Bunning var de mycket låga underhållskostnaderna jag haft på den första spridaren samt den låga lastningshöjden.

Robin har nu fått sin nya 15 kbm stallgödselspridare GT Bunning ST 150 HBD med stora hjul.   

Bilderna nedan visar Robin Johansson med sin första GT Bunning Stallgödselspridare samt Robin Johansson (t.v.) och Fredrik Lidberg med Robins nya GT Bunning Stallgödselspridare..
 
 
bildtext