BETESPUTS YSTA

Betesputs Ysta för front- eller bakmontering


Betesputs för front- eller bakmontering på traktor och drivs med PTO-drift med arbetsbredder mellan 1,5 och 3,2 m. Samtliga betesputsare kan sidoförskjutas hydrauliskt.

Betesputs Ysta för front- eller bakmontering. 

Betesputs för front- eller bakmontering på traktor och drivs med PTO-drift med arbetsbredder mellan 1,5 och 3,2 m. En modell av betesputsarna kan sidoförskjutas utanför traktorn för släntklippning av vägkanter och diken.
 
Inga underkategorier hittades.