Hur använder man en vägsladd?

Det primära syftet med att använda en vägsladd är för att ta bort det kantmaterialet som bildas så att vattnet lättare kan rinna undan. För att uppnå bästa resultat rekommenderas att första skäret börjar i dikeskanten för att dra in gruset genom vägsladden där materialet sakta transporteras genom vägsladden samt sönderfördelar grästuvor etc.

På detta sätt återanvänds materialet från diket till att jämna till vägen. För att uppnå en bra väg bör vägen bomberas några grader så att vattnet rinner ned i diket och inte stannar på vägen. Är vägsladden utrustad med strängspridare förflyttas större sten, grästuvor etc. från mitten av vägen till dikeskanten.

- Läs mer om våra vägsladdar
Vägsladd i arbete som är monterad på bärare med perfekt jämt resultat på underlaget