Hur åtgärdar man potthål på grusväg?

För att ta bort potthål på grusvägen måste vägens material bearbetas till underkant av potthålet. Detta görs enklast med hjälp av en vägsladd som har tandade skär. Anledningen till att använda en vägsladd istället för att enbart fylla igen hålet med grus är för att en vägsladd bearbetning kommer att ta bort hela hålet och bibehålla vägens bärighet.

- Läs mer om våra vägsladdar
Vägsladd med strängspridare monterad på traktor. Visar även betongvikter, de tandade skären och det släta skäret.