Hur fungerar de fjäderbelastade klaffarna?

De fjäderbelastade klaffarna för slitstålen(skären) är en skyddsåtgärd för att skydda snöplogen för, för hög belastning. De ger med sig och vinklas bakåt vid för hög belastning. Klaffarna återgår sedan till sitt utgångsläge med hjälp av fjädrarna.

Eftersom plogen även sitter i en flytlägeskonstruktion kommer det tillsammans med de fjäderbelastade klaffarna bli den ultimata kombinationen för skydda snöplogens konstruktion. 

- Läs mer om våra snöplogar
Baksidan av snöplog där stödtallrik syns. På varje sida om stödtallriken sitter en fjäder.