Hur fungerar en sandspridare?

Det sker genom tre olika steg. Det första steget är att större stenar/klumpar fångas upp med hjälp av ett öppningsbart skyddsgaller som materialet silas genom. Steg två är att med den fingerförsedda omröraren fördelas material för att sedan i sista steget matas ut av den kraftiga utmatningsvalsen.

Via en flödesventil kan sedan hastigheten på utmatningen regleras steglöst. Beroende på storleken på materialet som ska spridas ut justeras trycket av den fjäderbelastade gummiduken mot utmatningsvalsen.

- Läs mer om våra sandspridare
Visar ovansida på sandspridare där skyddsgallret syns.
Visar undersidan på sandspridare där den fjäderbelastade gummiduken syns.