Hur fungerar sopvalsens uppsamlingsbox?

Genom att justera flödet och riktningen på oljeflödet kommer detta göra att man kan vrida uppsamlingsboxen för att kunna användas vid sopning och även kunna tömmas. Under sopning kommer valsen att drivas så att materialet sopas in i uppsamlingsboxen. När riktningen på oljeflödet sedan ändras skapar man ett tryck på den hydrauliska kolven vilket ändrar vinkeln på boxen så att den kan tömmas.

För att sedan vinkla tillbaka boxen återställer man flödesriktningen så att sopningen kan återupptas. På vissa modeller kan även sopvalsen köras med uppsamlingsboxen uppfälld, se respektive produktsida för mer information.

- Läs mer om vår uppsamlande sopvals
Sopvals med uppsamlingsbox med gula ZigZack borstlameller. På sopvalsens högra sida är en sidoborste monterad.