Hur manövreras en vägsladd?

Beroende på hur vägsladdarna är konstruerade används oftast trepunktsupphängning för att reglera höjden i framkant av vägsladden upp och ner. Detta gäller oavsett om vägsladden är monterad direkt i lyftarmarna eller är bogserade. De bakre hjulen reglerar höjdregleringen bak upp och ner.

Justering av höjdreglering kan göras både mekaniskt och hydrauliskt beroende på modell. Genom att ändra höjden på de bakre hjulen kan man även justera skärvinkel för att kunna bombera vägen.

- Läs mer om våra vägsladdar
Vägsladd monterad på traktor, visar alla tre skär inklusive det fjärde bestående av strängspridare.