Hur ser man till att man har rätt belastning på borsten?

Med hjälp av de två pilarna som är monterade på alla sopvalsar underlättar det för föraren att se hur sopvalsen är justerad. Då dessa i startposition är jämte varandra kommer de kunna visa hur sopvalsen rör sig i förhållande till vägen och visar då att sopvalsen kan röra sig upp och ner och även följa lutningen på vägen. Detta är på grund av flytlägeskonstruktionen som är standardutrustning på alla sopvalsar.

- Läs mer om våra sopvalsar
Sopvals framifrån där det på multifästet sitter två pilar riktade mot varandra.
Visar hur två pilar sitter på multifäste respektive på sopvalsen för att visa hur borsten belastas.