Hur skall grensågen vara ”inställd” vid sågning av grenar?

Grensågen skall lutas lite framåt vilket innebär att den övre sågklingan sågar först och då kommer den övre grenen som sågas av trilla ner på nästa som sågas av osv. Detta gör att grenarna faller ner lugnare eftersom de faller på andra grenar innan de når marken. Lutar man grensågen framåt överlappar sågklingorna vilket innebär att ytor mellan sågklingorna sågas två gånger. 
 
- Läs mer om våra armklipparedskap
Grensåg monterad på armklippare Scorpion, vinklad i rätt läge.