Kan man använda grensågen längs med marken?

Om man skall såga längs marken skall man vara väldigt försiktig och hålla avstånd till stenar eller andra föremål som kan skada sågklingorna. Vid sågning lodrätt finns det även monterad ett stödhjul för att hjälpa föraren att förstå hur nära marken klingorna är och skydda nedre sågklingan. 
 
- Läs mer om våra armklipparedskap
Inzoomad på stödhjul som monteras under nedersta sågklingan på grensågen.