Kan YSTA Sandspridare utrustas med kolv för självlastning?

Beroende på vilken storlek av sandspridare kan den utrustas med olika sorters parallellfäste. Hydraulikkolven anpassas efter storleken och konstruktion på sandspridaren.

Detta fäste möjliggör att operatören kan lasta sandspridaren utan att behöva lämna hytten genom att aktivera hydraulikkolven och sänka sandspridaren för att sedan kunna backa in i material. Därefter dra ihop hydraulikkolven för att sandspridaren ska återgå till arbetsläge.

- Läs mer om våra sandspridare
Sandspridare är nervinklad med hjälp av hydraulisk lyftkolv för att kunna självlastas. Ysta´ sandspridare visas från sidan.
Ysta´ sandspridare som är sänkt mot marken för att kunna lastas, visas rakt bakifrån.