12 MAR

En ny Zocon gräsmarksluftare levererad

Skrivet av Leif
 

Gunnarssons Maskin AB har levererat en Zocon Gräsmarksluftare med Sålåda och 6 meters arbetsbredd från YstaMaskiner till Hildings Lantbruk AB i Värnamo.

 

En ny Zocon gräsmarksluftare levererad
Fredrik Lidberg från YstaMaskiner AB till vänster och David Bolin från Gunnarsson Maskin AB till höger har överlämnat en Zocon gräsmarksluftare med sålåda och en arbetsbredd på 6 m till Hildings Lantbruk AB i Värnamo.

 

Gräsmarksluftare/-harv Zocon

är en nyutvecklad gräsmarksluftare från Zocon som har konstruerats för aggressiv bearbetning av gräsmarker och vall. Gräsmarksluftaren är konstruerad för att riva upp och lufta samtidigt som den effektivt fördelar och jämnar ut mindre tuvor/jordhögar och djurspillning. 

 

Ökad avkastningen på gräsmarker och vall

När man luftar gräsmarkerna och vallen på ett aggressivt sätt river man upp ca 95 % av allt dött material och ogräs vilket skapar utrymmen för det friska gräset att växa snabbare, större och bredare.

 

Genom att regelbundet använda denna gräsmarksluftare kommer kvaliteten och avkastningen på gräsmarker och vallen att öka. Detta gör att man får högre avkastning (mer foder) per hektar och man slipper konstgödsla lika mycket då gräset ges utrymme att dela sig och föröka sig själv. 

 

Aggressiv luftning av vallar tillsammans med hjälpsådd ger 10% till 15% mer gräsavkastning. Kvaliteten på gräset ökar med ca 5%.  


 
 
Skrivet av Leif
  Nyheter