30 APR

NYHET - Kättinghuvud RX

 
NYHET - Kättinghuvud RX
Kättinghuvud RX 133 för effektiv klippning av vägkanter och diken i tuffa förhållanden
GreenTec kättinghuvud RX 133 är utvecklat för att användas i extrema förhållanden, där det finns sten, grövre sly eller liknande. RX 133 är speciellt utvecklad för att klippa gräs och buskar under extrema förhållanden. Du kan välja mellan två robusta skärsystem, kedjor eller knivar. Kedjorna används i steniga förhållanden.
 
Uppbyggt av STRENX 700 stål Kättighuvudet är uppbyggt av Strenx 700 höghållfasthetsstål, hög styrka med låg egenvikt. Detta ger en väldigt motståndskraftigt kättinghuvud som verkligen tål när kättingen slår i den samt lösa stenar, del av stubbar eller liknade.
 
NYHET - Kättinghuvud RX
Kättinghuvudet slår och fördelar gräs och sly upp till 70 mm diameter, detta utförs av kedjor eller knivar. Kättinghuvudet kan utrustas med HD knivar (3 st), kedjor (3 st 13mm) eller kedjemagasin(tillval) för 13 mm kedja, kedjor är att föredra vid steniga förhållande. För att öka livslängden är motorn på kättinghuvudet utrustat med läckledning (dränageledning), vilket innebär att motorn har en naturlig smörjning.
 
NYHET - Kättinghuvud RX
Infästning med flytläge Infästningen är en justerbar rörlig pendelupphängning med flytläge vilket gör att huvudet följer underlaget. Fronten på kättinghuvudet är försedd med tryckreglerad frontkåpa som vid högre belastning öppnar sig så materialet lättare slås sönder och sedan återgår den till ursprungsläget.

Läs mer om kättinghuvudet - https://www.ystamaskiner.se/armklipparredskap
 

 
 
  Nyheter