Ska jag välja vikplog eller diagonalplog?

Detta är beroende på vilket arbete som ska utföras, skall det utföras enklare arbeten med snöröjning kan en diagonalplog vara ett bra val. En vikplogen ger större flexibilitet och går att ställa i fem olika positioner. Vikplogen kan till exempel användas för plogning av industriområden eller i korsningar för att samla ihop snön.

- Läs mer om våra snöplogar
Ysta´ snöplog monterad på bärare som är igång med snöröjning. Framför snöplogen är det en hög med snö.