Vad är det för fördel att den bakre hjulaxeln har separat inställning av skärhöjden?

En vanlig vägsladd när skärvinkeljustering ska göras måste man först reglera höger hjul och sedan vänster hjul separat. På YVS 240 är skärvinkeljustering och höjdreglering separerat från varandra. Vid höjdreglering regleras båda hjul upp och ner parallellt. Skärvinkeljusteringen regleras separat hydrauliskt.
Föraren får en mer användarvänlig användning av vägsladden och dessutom leder dessa funktioner till ett perfekt resultat.

- Läs mer om våra vägsladdar
Vägsladd Ysta´ YVS bakifrån där trafikbelysning, strängspridare de båda hjulen syns.