Vad är fördelen med att utrusta snöplogen med gummiskär?

I standardutförande levereras snöplogen med vändbara standardstål, men finns det behov som till exempel vid snöröjning i områden med känsligt underlag eller om det sker på kvällen i stadsmiljö för att hålla ned ljudnivån, kan snöplogen i stället utrustas med vändbara gummiskär.

- Läs mer om våra snöplogar
Ysta´ vikplog monterad på bärare och ställd i V-läge. Under vikplogen är det snö på marken.