Vad är fördelen med flytställning av arm och klippvinkel?

Flytläge innebär att det tillåts en mindre form av rörlighet upp och ner i förhållande till marken. Detta är för att minska slitaget på både redskapet och armklipparen. Det fungerar så att när mottrycket minskar från marken sjunker redskapet och armen och när trycket från marken sedan ökar kommer redskapet och armen att höjas upp. Detta är väldigt fördelaktigt vid körning på ojämn mark där mycket kullar eller liknande finns.

- Läs mer om våra armklippare
Illustrerad visning av hur armen på armklipparen kan röra sig upp och ner över mindre kullar tack vare flytställningen.