Vad är fördelen med hydraulisk ramstyrning på YVS?

Ramstyrning är en infästning mellan drag och ram som är hydrauliskt justerbar. Detta möjliggör att steglöst förskjuta vägsladden ytterligare 30 cm i sidled. Detta tillsammans med den sidoförskjutning som kan ske i dragbomen 20 cm, (mellan vägsladd och bärare) innebär att det totalt kan bli en sidoförskjutning på 50 cm till höger.

- Läs mer om våra vägsladdar
Visar ovanifrån bild på ramstyrningen på en vägladd.