Vad är Hybrid Arm System?

GreenTec har utvecklat ett eget hybridarmsystem för Scorpion som ökar flexibiliteten då armen kan köras med eller utan parallellföring. Valet av funktion görs med hjälp av en manöverpanel i hytten. Med parallellföring aktiverad justeras armen enkelt ut och in, men bibehåller horisontell nivå och utan parallellföring styrs övre och nedre arm var för sig.

Parallellarmsföring är extra fördelaktigt vid trånga förhållande som till exempel skogsvägar och är även användbart vid gräsklippning i sluttningar och diken. Beroende på vilket arbete som ska utföras och vilket redskap som är monterat kan armklipparen anpassas så att man inte behöver byta maskin. Det bästa med detta är att man har fördelen från båda armsystemet i en och samma maskin..

- Läs mer om våra armklippare
Visar den tvådelade armen som det står Hybrid Arm System på, modell på armklipparen är Scorpion 630 PLUS.
Illustrerar hur parallellföring fungerar på armklipparen, där redskapet som är monterat håller samma horisontella nivå.