Vad betyder att det är varmgalvaniserad konstruktion?

Varmgalvanisering är en process när maskinen sänks ner i ett kar med flytande zink så att vägsladden galvaniseras både invändigt och utvändigt i balkarna. Om vägsladden är varmgalvaniserad är den vid mindre skador självläkande vilket betyder att vägsladden kommer ha mycket lång livslängd.

Detta betyder att har vägsladden en varmgalvaniserad konstruktion kommer detta ge det bästa korrosionsskyddet och resultera i lågt underhållsbehov.

- Läs mer om våra vägsladdar
In zoomad på vägsladdens konstruktion och den kraftiga galvinserade stålkonstruktionen.