Vad finns det för arbetsområden för Sopvals YSTA Gräv?

Detta är en mångsidig sopvals och kan användas året om, vinter som sommar. På vintern används den för att sopa bort snön på till exempel gångbanor, spårvagnar och från hustak. Under sommaren kan den användas för att sopa bort sand och grus men även för mossbortagning på murar. Den kan också användas för att sopa bort grus vid ledningar eller andra känsligare områden.

Fördelen att använda Ysta´ Gräv för att ta bort grus vid ledningar i stället för med en spade eller liknande är att denna skonsamt tar bort grusen och minimerar risken att ta sönder ledningar och rör. Även arbetskostnaden minimeras.

- Läs mer om våra sopvals för grävmaskin
Sopvals gräv monterad på traktor. Sopvalsen borstar av snö från tak.