Vad har arbetshastigheten för betydelse när det gäller häckklippare?

Arbetshastigheten är hur fort ekipaget kan framföras. Hastigheten styrs av underlaget som bäraren kör på och tjockleken på grenarna. Arbetshastigheten är alltså olika beroende på om det är en häck i en park, på gång-, cykelvägar eller längs med en skogsväg. En högre arbetshastighet betyder alltså att ekipaget kan framföras snabbare utan att sänka kvaliteten på klippningen/bearbetningen. 

- Läs mer om våra häckklippare
Häckklippare klipper grenar ovanpå en häck, arbetshastigheten avgör hur snabbt den kan klippa.