Vad ska jag tänka på när jag väljer vägsladd?

Beroende på vägbredd, vilken bärare och hur mycket ojämnheter som finns på vägen rekommenderas olika vägsladdar. Finns det mycket ojämnheter på vägen bör man välja en lång vägsladd eftersom denna kommer jämna ut vägen på bästa sätt.

Det bör även övervägas att utrusta vägsladden med till exempel strängspridare och/eller förhöjningsplåtar vid en mycket ojämn väg eller för lättare bearbetning av vägens material.

- Läs mer om våra vägsladdar
Tre olika vägsladdar visas, YVL, YVS och YVB. Alla utrustade med betongvikter och YVS och YVB är även utrustade med trafikbelysning och tjocka däck.