Varför är det bra att Armklipparen är utrustad med påkörningssäkring?

Är armklipparen utrustas med ventilblock som känner av belastningen på armens motstånd skall den öppna så att armen kan röra sig bakåt eller framåt beroende på hur ventilen är utrustad. Det är detta som kallas påkörningssäkring. Scorpion armklippare är standardutrustade med hydraulisk påkörningssäkring både framåt och bakåt.

Beroende på hur långt ut armen som redskapet sitter på är från traktorn anpassas påkörningssäkringen automatiskt. Detta är fördelaktigt eftersom armklipparen är ”svagare” i ett ytterläge, vilket gör att det kommer behöva mindre motstånd för att påkörningssäkringen ska aktiveras desto längre ut från traktorn armen är. Allt detta kommer göra att livslängd  ökar på vår armklippare.

- Läs mer om våra armklippare Scorpion
Illustrerad visning av hur påkörningssäkringen fungerar. Där det visas att armen kan gå bakåt vid eventuellt påkört hinder.
Slaghackshuvud monterad på Scorpion armklippare som är bakmonterad. Klipper i dikeskanten sidan om en trafikerad väg.