Varför är det fördelaktigt att ha en stor borstdiameter?

Beroende på vilken bärare som sopskopan skall monteras på anpassas borstdiametern storlek. Desto större bärare desto större sopvals. Fördelen med en större borstdiameter är att den täcker större yta (mer borst), större diameter är ofta lika med längre livslängd. Vilket innebär att utbyte av borstringarna inte behöver ske lika ofta.

- Läs mer om våra sopvalsar
Sopskopa med blåa borstlameller från sidan.