Varför rotera borstvalsen på sopskopan baklänges?

Fördelen med Ysta´ sopskopa är att man kan köra i både framåtgående och bakåtgående körriktning. Fördelen med detta är att när man kör framåt kan man ta större material som till exempel sten, träbitar etc. Kör man i stället bakåt kan man i stället sopa upp det mindre materialet och få ett perfekt sopresultat.

Detta betyder alltså att man först kan grovstäda och sedan även få bort mindre grus till skillnad från en vanlig sopvals. Förutom detta är denna funktion även fördelaktigt om man vill sopa material ut från en husvägg eller liknande.

- Läs mer om vår sopskopa
In zoomad från sidan på sopskopa med blåa ZigZack borstlameller. Visar att lamellerna kan snurra åt båda hållen med en pil.