Varför ska jag utrusta armklipparen med Auto Height Control (AHC)?

En av de största fördelarna med Auto Height Control är att det ökar säkerheten och minimerar risk för olyckor, detta eftersom höjdreglering sker automatiskt. Den automatiska höjdregleringen ser till att slaghackshuvudet följer markens konturer. Eftersom operatören inte manuellt behöver styra höjdregleringen genom att manövrera joysticken kan föraren fokusera på trafiken och eventuella hinder.

Detta skapar en känsla av att följsamhet och ger en effektivare arbetsprocess utan stopp, eftersom man kan öka framkörningshastigheten. Till skillnad från flytläge kan Auto Height Control reglera större höjdskillnader.

- Läs mer om våra extrautrustningar till Scorpion armklippare
Scorpion armklippare monterad på bärare. Illustrerad visning av hur Auto Height Control fungerar på ojämn mark.