Varför ska jag välja till diagonalventil?

Om man enkelt och snabbt vill kunna ställa om vikplogen till diagonalplog rekommenderas detta. Det som diagonalventilen möjliggör är att båda vingarna samarbetar för att enkelt ändra från högerställd diagonalplog till vänsterställd diagonalplog. Justering av detta görs genom en manöverbox som monteras inne i hytten. Detta kräver endast ett dubbelverkande hydraul uttag.

I diagonalventilen ingår även chockventiler som gör att vingarna kan gå bakåt vid eventuell påkörning.

- Läs mer om våra vikplogar
Ysta´ vikplog monterad på traktor, ställd i diagonalläge. Vikplogen plogar bort snön från väg.