Varför ska man använda en vägsladd?

En grusväg som används regelbundet är i behov av att man bearbetar materialet någon gång per år för att vägen ska bibehållas i körbart skick. En väghyvel med både tandade och släta skär kommer riva upp det översta vägmaterialet, blanda det för att det sedan ska fördelas jämnt ut på vägen igen. Med en vägsladd kan man också se till att få rätt lutning på vägen.

Detta kan också kallas för bombering, vilket är när man höjer upp vägen i mitten för att man skapa några graders lutning. Anledningen till bombering är för att vatten lätt ska kunna rinna av vägen för att kunna bibehålla vägens bärighet. Bearbetas inte vägens material ökar också risk för att det ska växa vegetation på vägen vilket försämrar körupplevelsen.

- Läs mer om våra vägsladdar
Ysta´ vägsladd med tre skär och strängspridare. Visar hur det ser ut före och efter en vägsladd har använts. Perfekt resultat med vår vägsladd.