Varför justeras dragbommens sidoförskjutning?

För att lättare kunna komma sidan om traktorn och även komma en bit ner i diken är det fördelaktigt att kunna sidoförskjuta vägsladden. Detta görs i dragbomen där en sidoförskjutning på 20 cm är möjlig. Detta möjliggör körning i vägkanten och därmed borttagning av kantmaterial som kan återföras till vägen.

- Läs mer om våra vägsladdar
In zoomad på hur vägsladdens dragbomen ser ut.