Varför ska man utrusta armklipparen med motviktspaket?

Utrustar man armklippare med motvikspaket fördelar man belastningen mellan höger och vänster sida, eftersom man man får mer vikt på andra sidan av armens infästning. Detta gör att man får en förbättrad balans mellan redskap och bärare. Motviktspaketet monteras nere under hydrauliktanken, vi rekommenderar starkt att man utrustar sin armklippare med motvikspaket. 

- Läs mer om våra extrautrustningar till Scorpion armklippare
Illustrerad bild över hur motvikterna skulle ha placerats på Scorpion armklippare.