Vilka fördelar finns det med YstaMaskiners multifäste till sandspridare?

Multifästet är ett flexibelt fästessystem och monteras med hjälp av bultbara redskapskrokar. Byte av multifästet sker smidigt och enkelt genom att lossa på bultarna, till skillnad från ett vanligt fäste som är svetsat.

Samma multifäste system används till våra sopvalsar och snöplogar också.

- Läs mer om våra sandspridare
Baksida av Ysta´ sandspridare, multifästet är centrerat på sandspridaren.