Vilken modell av vikplog ska jag välja?

Det är beroende på var vikplogen ska användas, hur stort är området och hur mycket snö kommer där vara. De mindre modellerna SSVL 17-28 rekommenderas med deras låga höjd i en stadsmiljö för att operatören ska få bättre sikt. SSVL 25-28 kombinerar de mindre modellernas låga höjd tillsammans med de större modellernas arbetsbredder och kan därför med fördel användas på större områden där bra sikt är extra viktigt.

SSVL 32-40 är de större modellerna och dessa rekommenderas i områden där snöröjning sker med stora mängder snö. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till storleken på bäraren och dess arbetsbredd, en riktlinje är att arbetsbredden på vikplogen ska vara lite bredare än bäraren för att man inte ska köra i snön.

- Läs mer om våra vikplogar
Ysta´ vikplog monterad på bärare, ställd i V-läge. Under vikplogen är det snö på marken.