24 MAR

Skonsam dikes och årensning

Skrivet av Niklas
 

 

Skonsam dikes och årensning

I Lantbruksnytt Nr 2 från Länsstyrelsen i Halland har man tagit upp hur man kan rensa diken skonsamt.

"Diken i jordbrukslandskapet kan ibland behöva underhållas och rensas för att dräneringen skall fungera och därmed minska risken att få stående vatten på fälten. En fungerande dränering är viktig för att behålla markens bördighet och produktionsförmåga och även för att minska risken för växtnäringsläckage från åkern. Men för att rensningen ska bli så litet ingrepp som möjligt i naturen, i och närmast vattnet, behöver den planeras med omsorg." Läs ett utdrag från tidning i pdf.

 

Klippskopa - Vasskpoa
Med en klipppskopa kan vass och annan vegetation tas bort utan att dikets botten påverkas.


Vasskopor för effektiv dikesrensning, klippskopa

Med våra vasskopor/klippskopor kan man skonsamt rensa diken och åar. Vasskoporna från Michaelis har många fördelar i samband med rensning av diken och vattendrag. Konstruktionen och funktionen på skopan ger en skonsam rensning av vattendraget genom att slänterna kan klippas och gräset behålls på kanterna så att dessa inte rasar ner i vattnet. Klippskopan påverkar dessutom inte botten samt att djurlivet i vattendraget påverkas minimalt.

 

Läs mer om våra klippskopor/vasskopor

  
 
Skrivet av Niklas
  Nyheter